Royan, Muhammad Rahmad, Institutt for prekliniske fag og patologi, Veterinærhøgskolen, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Norway