Vol 8, No 2 (2017)

Jurnal Grouper

DOI: https://doi.org/10.30736/grouper.v8i2

Jurnal Perikanan Volume 8 No 2
ISSN 2086-8480

Daftar Isi

Artikel

Endah Sih Prihatini
PDF
1-5
Agung Pamuji Rahayu, Muntalim Muntalim
PDF
6-14
Faisol Mas'ud
PDF
15-20
Fuquh Rahmat Shaleh
PDF
21-27